MOKA ÖDEME KURULUŞU A.Ş.

MOKAPOS BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş. (“Şirket”), sahibi olduğu “https://mokapos.moka.com/ adresli web sayfası üzerinden gönderdiğiniz Mokapos başvuru formlarını doldurarak paylaştığınız tarafınıza ait kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir. Şirket, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Kanun”) uyarınca işlemekte olduğu bu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” olarak addedilmekte olup toplanan kişisel verilerin güvenliği hususuna önem vermektedir.

Kanun’un 3. maddesi uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel veri sayılmakta olup lütfen Şirket ile, doldurduğunuz iletişim formunda yer alan talebinizin gerektirdiğinden fazla kişisel veri içeren bilgi paylaşmayınız.

İletişim formlarına tarafınız dışında bir başka 3. kişiye ait kişisel veri girmeniz durumunda, bu kişisel verileri Şirket ile paylaşacağınız hususunda ilgili veri sahiplerini Kanun’un 10. maddesi anlamında bilgilendirdiğiniz ve Kanun’un 5. maddesi anlamında paylaşım için gerekli hukuki sebebi temin ettiğiniz Şirket tarafından kabul edilmektedir. 

Şirket, Mokapos başvuru formlarında aşağıdaki kişisel verileri toplamaktadır;

·         Başvuru tipi, başvuru konusu hizmet seçimi,

·         Başvurucunun ana faaliyet kodu,

·         Başvurucunun aylık işlem hacmi,

·         Başvurucunun bulunduğu şehir,

·         Başvurucunun ticari unvanı,

·         Başvurucunun web adresi,

·         IP adresi ve formun gönderildiği tarih ve saat bilgisi.

·         İmza yetkilisi adı, soyadı,

·         İmza yetkilisi e-posta adresi, telefon numarası,

·         İmza yetkilisi T.C.K.N., vergi numarası,

Şirket, doldurduğunuz Mokapos başvuru formlarında yer alan kişisel verileri aşağıdaki yöntemlerle toplamaktadır;

·         Şirket web sayfasından doldurulan başvuru formlarında temin edilen bilgilerde yer alan kişisel veriler otomatik olan yöntemlerle toplanmaktadır. 

·         Toplanan kişisel veriler fiziksel dosyalarda, Şirket sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

Şirket, doldurduğunuz Mokapos başvuru formlarında yer alan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

·         Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

·         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

·         İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

·         Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

·         Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

·         Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

·         Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

·         Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

·         Talep / şikayetlerin takibi,

·         Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

Şirket, doldurduğunuz Mokapos başvuru formları içerisinde toplanan kişisel verileri aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir;

Şirket, doldurduğunuz başvuru formları içerisinde toplanan kişisel verileri, “açık rızanıza” dayanarak toplamaktadır. Bu anlamda web sayfası üzerinde yer alan Mokapos başvuru formuna ilişkin “Başvur” sekmesine tıklayarak işbu aydınlatma metni çerçevesinde kişisel verilerinizin toplanmasına ve işlenmesine onay vermektesiniz.

Şirket, doldurduğunuz Mokapos başvuru formları içerisinde toplanan kişisel verileri yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıda belirtilen kişiler ile paylaşabilmektedir;

·         İlgili çalışanlar,

·         İş ortakları,

·         Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili,  veri sorumlusu sıfatı ile Şirkete başvurma hakkınız bulunmaktadır:

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”ne uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak şirket adresimiz olan “Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes Cad. No:22/C, Çekmeköy / İstanbul” adresine bizzat elden Şirkete iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya moka@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak veya info@moka.com e-mail adresine e-posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,